Share |

Patrick Fey

cIMG_8130

Patrick Fey is voorzitter van CNV Publieke Diensten en CNV Overheid. Hij is een ervaren vakbondsman die in een dikke 25 jaar bij de bond veel gedaan heeft, o.a. individuele belangenbehartiging, afsluiten van sociale plannen, overleg bedrijfsregelingen en cao onderhandelaar. Tevens is hij jaren manager geweest van verschillende kantoren en afdelingen. Sinds 10 jaar is Patrick bestuurlijk eindverantwoordelijk. Onder andere voor de cao Grondstoffen Energie en Omgeving.

Zijn opleiding was de studie bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als specialisatie organisatiekunde. Twee dagen in de week is Patrick actief als bestuurslid van pensioenfonds ABP.

De reden dat hij zijn werk zo mooi vindt, komt omdat het in de kern bestaat uit samen met mensen na gaan wat belangrijk is in hun werk en wat de oplossingen zijn voor problemen. Financieel op eigen benen kunnen staan en wat betekenen voor anderen is voor iedereen belangrijk en gaat niet vanzelf. Net als veilig en gezond werken. De manier waarop mensen, zelf of via anderen, hun belangen behartigen, verandert flink. Hoe ziet de vakbond van de toekomst er uit? Op welke wijze overleggen werknemers straks het beste met de leiding van hun bedrijf? Op het congres zal Patrick Fey het daar over hebben en vragen hoe de congresdeelnemers erover denken.